BİYOLOJİ TERİMLERİ | Site dizini 

SİTE DİZİNİ

 1. -ary
 2. -ase
 3. -ate
 4. -az
 5. -blast
 6. -duct
 7. -ectomy
 8. -emia
 9. -ferent
 10. -form
 11. -genic
 12. -gram
 13. -itis
 14. -kinesis
 15. -logy
 16. -lunar
 17. -lysis
 18. -oma
 19. -osis
 20. -otomy
 21. -rrhea
 22. -scope
 23. -stasis
 24. -stome
 25. -therm
 26. -tomy
 27. -troph
 28. -tropism
 29. A bandı
 30. A kan grubu
 31. A vitamini
 32. A-
 33. Öd kesesi
 34. Öglena
 35. Ökaryot
 36. Ökse otu
 37. Ölüm
 38. Ön beyin
 39. Ön boynuz
 40. Ön kök
 41. Ön oda
 42. Örümcekler
 43. Örümceksi zar
 44. Örtü epiteli
 45. Östaki borusu
 46. Östrojen
 47. Ötrofikasyon
 48. Öz
 49. Özümleme
 50. Özümleme parankiması
 51. Özüt
 52. Öze
 53. Özek doku
 54. Özellik
 55. Özgün bağışıklık
 56. Özofagus
 57. Çökelme
 58. Çökelti
 59. Çöl
 60. Çölleşme
 61. Çözücü
 62. Çözünme
 63. Çözelti
 64. Çürüme
 65. Çanak yaprak
 66. Çapraz tozlaşma
 67. Çaprazlama
 68. Çatı kemiği
 69. Çayır
 70. Çeçe sineği
 71. Çekiç-örs-üzengi
 72. Çekinik gen
 73. Çekirdek
 74. Çekirdek alanı
 75. Çekirdek sıvısı
 76. Çekirdekçik
 77. Çekum
 78. Çelikle üreme
 79. Çene
 80. Çene kemiği
 81. Çenek
 82. Çenesizler
 83. Çeper
 84. Çevre
 85. Çevre kirliliği
 86. Çevresel Etki Değerlendirmesi
 87. Çevresel Sinir Sistemi
 88. Çiçek
 89. Çiçekli bitki
 90. Çiçeksiz bitki
 91. Çift çenekli bitki
 92. Çift yumurta ikizi
 93. Çiftleşme
 94. Çimlenme
 95. Çinko
 96. Çizgili kas
 97. Çok alellik
 98. Çok ayaklılar
 99. Çok hücreliler
 100. Çok katlı örtü epiteli
 101. Çok katlı değişken örtü epiteli
 102. Çok kutuplu sinir hücresi
 103. Çomak hücreler
 104. Çubuk hücreleri
 105. İç döllenme
 106. İç iskelet
 107. İç kulak
 108. İç kuvvetler
 109. İç ortam
 110. İç salgı bezi
 111. İç Salgı Sistemi
 112. İç solunum
 113. İçgüdü
 114. İğ iplikleri
 115. İşçi arı
 116. İşitme siniri
 117. İşkembe
 118. İşlevsel protein
 119. İğne yapraklı bitkiler
 120. İbik
 121. İbrik otu
 122. İdrar
 123. İdrar borusu
 124. İdrar torbası
 125. İhtiyoloji
 126. İki kutuplu sinir hücresi
 127. İki taraflı simetri
 128. İkili adlandırma
 129. İkili kapakçık
 130. İkili sarmal
 131. İkinci kuşak
 132. İkinci tip kirlenme
 133. İkincil
 134. İkincil bölünür doku
 135. İkincil tüketici
 136. İklim
 137. İletim
 138. İletim demeti
 139. İletim dokusu
 140. İletim parankiması
 141. İleum
 142. İlk elektron alıcısı
 143. İlkel kordalılar
 144. İltihap
 145. İm-
 146. İmmünite
 147. İmmunoglobülin
 148. İmmunojen
 149. İmplantasyon
 150. İmpuls
 151. İn-
 152. İnaktif
 153. İnaktif madde
 154. İnce bağırsak
 155. İnce zar
 156. İndüksiyon
 157. İndirgemek
 158. İndirgenme
 159. İnfra-
 160. İnfrared
 161. İnfundibulum
 162. İnhibitör
 163. İnorganik
 164. İnorganik fosfat
 165. İnsülin
 166. İnsan
 167. İnsan Genomu Projesi
 168. İnsektisit
 169. İnspirasyon
 170. İnterfaz
 171. İnterferon
 172. İntermedin
 173. İnternöron
 174. İnterstisiyal Hücreler
 175. İntihar kesecikleri
 176. İntra-
 177. İp merdiveni Sinir Sistemi
 178. İribaş
 179. İris
 180. İrkilme
 181. İshal
 182. İskelet
 183. İskelet iğneleri
 184. İskelet kası
 185. İskorbüt
 186. İso-
 187. İstilacı tür
 188. İyon
 189. İyot
 190. İyot çözeltisi
 191. İzo-
 192. İzogami
 193. İzolasyon
 194. İzolesital
 195. İzomer
 196. İzotip
 197. İzotonik
 198. İzotop
 199. İzotropik bölge
 200. Açık İletim Demeti
 201. Açık Bez
 202. Açık Dolaşım
 203. Açık Tohumlu Bitki
 204. Aaloji
 205. Ağ Tabaka
 206. Aşı
 207. Aşılama
 208. Ağız
 209. Ağaç
 210. Aşil kirişi
 211. Ağsı damarlanma
 212. Ağsı Lif
 213. Ağsı Sinir Sistemi
 214. AB kan grubu
 215. Ab-
 216. Abdomen
 217. Abdusen siniri
 218. Abiyogenez
 219. Abiyotik faktör
 220. Absisik asit
 221. Absorbe etmek
 222. Absorbsiyon
 223. Acetabularia
 224. ACTH
 225. Ad-
 226. Adaptasyon
 227. Addison hastalığı
 228. Adenin
 229. Adenovirüs
 230. Adenozin
 231. ADH
 232. Adhezyon
 233. ADP
 234. Adrenal Bez
 235. Adrenalin
 236. Adrenokortikotropik hormon
 237. Aer-
 238. Aero-
 239. Aerob canlı
 240. Aerobik Solunum
 241. Afferent Sinir
 242. Aflatoksin
 243. Agar
 244. Aglütinasyon
 245. Aglutinin
 246. Aglutinojen
 247. AIDS
 248. Aile
 249. Ak Madde
 250. Akıcı Mozaik Zar Modeli
 251. Akşınlık
 252. Akciğer
 253. Akciğer Atardamarı
 254. Akciğer Dolaşımı
 255. Akciğer Solunumu
 256. Akciğer Toplardamarı
 257. Akciğerli Balıklar
 258. Akne
 259. Akrepler
 260. Akromegali
 261. Akrozom
 262. Akson
 263. Aktif
 264. Aktif Bağışıklık
 265. Aktif Boşaltım
 266. Aktif Hareket
 267. Aktif Ribozom
 268. Aktif Taşıma
 269. Aktif Yer
 270. Aktin
 271. Aktivasyon Enerjisi
 272. Aktivatör
 273. Akut
 274. Akut Eklem Romatizması
 275. Akyuvar
 276. Alıcı Hücre
 277. Alıcı Ortam
 278. Alın
 279. Alın Kemiği
 280. Alanin
 281. Albümin
 282. Albino
 283. Aldosteron
 284. Alel Gen
 285. Alem
 286. Alerji
 287. Alev Hücreleri
 288. Alfa Hücreleri
 289. Alfa Işınları
 290. Alfa Ketoglutarat
 291. Algler
 292. Algoloji
 293. Alkil
 294. Alkol
 295. Allantoyis
 296. Allen Kuralı
 297. Allosterik Enzim
 298. Almaç
 299. Alt Deri
 300. Alt ve Üst Ana Toplardamar
 301. Alveol
 302. Alveolar Bez
 303. Alyuvar
 304. Alzheimer Hastalığı
 305. Ambi-
 306. Ameboid Hareket
 307. Amfibiler
 308. Amilaz
 309. Amilopektin
 310. Amiloz
 311. Amino Grubu
 312. Aminoasit
 313. Amipler
 314. Amipli dizanteri
 315. Amipsi Hareket
 316. Amitoz Bölünme
 317. Amniyon Sıvısı
 318. Amniyon Zarı
 319. Amoeba
 320. Amonyak
 321. AMP
 322. Amphi-
 323. Amphioxus
 324. Ampirik Sınıflandırma
 325. Amyl-
 326. Ana-
 327. Anüs
 328. Anaç
 329. Anabolizma
 330. Anaerob Canlı
 331. Anaerobik
 332. Anaerobik Solunum
 333. Anafaz
 334. Anahtar-Kilit Modeli
 335. Analog
 336. Anatomi
 337. Andro-
 338. Androjen
 339. Anemi
 340. Angio-
 341. Angiospermae
 342. Angström
 343. Anizotrop Bölge
 344. Anjiyo
 345. Annelida
 346. Anofel
 347. Antagonist
 348. Ante-
 349. Anten
 350. Anter
 351. Anteridyum
 352. Antho-
 353. Anti-
 354. Anti-
 355. Antiasit
 356. Antibiyotik
 357. Antidiüretik hormon
 358. Antijen
 359. Antikor
 360. Antipot Çekirdek
 361. Antiseptik
 362. Antitoksin
 363. Antokyan
 364. Antosiyanin
 365. Antropoloji
 366. Anyon
 367. Anzogami
 368. Üçüncül tüketici
 369. Ülser
 370. Üre
 371. Üreaz
 372. Üreme
 373. Üremi
 374. Üreter
 375. Üretici
 376. Üretra
 377. Ürik asit
 378. Ürogenital sistem
 379. Üst çene kemiği
 380. Üst ana toplardamar
 381. Üst deri
 382. Üyeler
 383. Aort
 384. Apandis
 385. Apandisit
 386. Apoenzim
 387. Apolar
 388. Ara Beyin
 389. Ara Disk
 390. Ara filament
 391. Ara Lamel
 392. Ara Madde
 393. Ara Plak
 394. Ara Sinir
 395. Arı Döl
 396. Arachnida
 397. Archae-
 398. Arioventriküler düğüm
 399. Arjinin
 400. Arka Beyin
 401. Arka Boynuz
 402. Arka Kök
 403. Arka Oda
 404. Arkadaş hücreleri
 405. Arkegonyum
 406. Arter
 407. Arth-
 408. Arthropoda
 409. Asalak
 410. Ascaris
 411. Asco-
 412. Asetik asit
 413. Asetil Co-A
 414. Asetil kolin
 415. Asetokarmin
 416. Aseton
 417. Asetoorsein boyası
 418. Asimilasyon
 419. Asit
 420. Asit yağmuru
 421. Askorbik asit
 422. Astım
 423. Astigmatizm
 424. Atardamar
 425. Atikodon
 426. Atkuyruğu
 427. Atlas kemiği
 428. Atmosfer
 429. Atom
 430. ATP
 431. Atriyum
 432. AUG
 433. Auto-
 434. Ayak
 435. Ayrı eşeyli
 436. Ayrı yumurta ikizleri
 437. Ayrıştırıcılar
 438. Ayrılma Yasası
 439. Ayrılmama olayı
 440. Azı dişi
 441. Şaşılık
 442. Şah damarı
 443. Şakak kemiği
 444. Şapkalı mantar
 445. Şarbon
 446. Şartlı refleks
 447. Şekersiz diyabet
 448. Şirden
 449. Şizogoni
 450. Şizont
 451. Azot
 452. Azot bakterisi
 453. Azot döngüsü
 454. Azotlu baz
 455. Şube
 456. B kan grubu
 457. B lenfositleri
 458. Böbrek
 459. Böbrek taşı
 460. Böbreküstü bezi
 461. Böcekçil
 462. Böcekkapan bitkiler
 463. Böcekler
 464. Bölünür doku
 465. Bölünerek üreme
 466. Bölünme
 467. Bölünmez doku
 468. Börkenek
 469. Bıyık
 470. Bütirik asit
 471. Büyük çekirdek
 472. Büyük dolaşım
 473. Büyük tansiyon
 474. Büyüme
 475. Büyüme dokusu
 476. Büyüme hormonu
 477. Büyüme noktası
 478. Baş
 479. Bağ doku
 480. Baş gangliyonları
 481. Başçık
 482. Bağışıklık
 483. Bağışıklık Sistemi
 484. Bağımsız dağılım yasası
 485. Bağımsız gen
 486. Bağırsak
 487. Bağırsak solucanı
 488. Başkalaşım
 489. Bağlı genler
 490. Başlama kodonu
 491. Başlangıç noktası
 492. Bağlantı grubu
 493. Bacak
 494. Bacillus
 495. Bacter-
 496. Bactero-
 497. Bademcik
 498. Bakır
 499. Bakka tipi meyve
 500. Baklagiller
 501. Bakteri
 502. Bakteriyofaj
 503. Bakteriyoloji
 504. Bal arısı
 505. Balık pulluluğu
 506. Balıklar
 507. Baldır kemiği
 508. Baraj
 509. Barr cisimciği
 510. Basedow hastalığı
 511. Basit şeker
 512. Basit meyve
 513. Basit protein
 514. Basit yaprak
 515. Baskın
 516. Baskın gen
 517. Baskın tür
 518. Baz
 519. Bazal cisimcik
 520. Bazal lamina
 521. Bazal metabolizma
 522. Bazik
 523. Bazofil
 524. Beher
 525. Bel
 526. Bel fıtığı
 527. Benedikt çözeltisi
 528. Benzen
 529. Bergmann Kuralı
 530. Beriberi hastalığı
 531. Besi Doku
 532. Besi ortamı
 533. Besin
 534. Besin ağı
 535. Besin kofulu
 536. Besin piramidi
 537. Besin zinciri
 538. Beslenme
 539. Beta ışınları
 540. Beta hücreleri
 541. Beyin
 542. Beyin üçgeni
 543. Beyin korteksi
 544. Beyin-Omurilik sıvısı
 545. Beyincik
 546. Bez epiteli
 547. Bi-
 548. Biüret ayıracı
 549. Bikarbonat
 550. Bileşik
 551. Bileşik Meyve
 552. Bileşik protein
 553. Bileşik yaprak
 554. Bilim
 555. Bilimsel yöntem
 556. Bilirubin
 557. Binoküler
 558. Binomial nomenklatür
 559. Bio-
 560. Bipolar
 561. Bir Gen Bir Enzim Hipotezi
 562. Bir Hücreliler
 563. Bir kutuplu sinir hücresi
 564. Bira mayası
 565. Birey frekansı
 566. Birim Zar Modeli
 567. Birinci Kuşak
 568. Birinci Tip Kirlenme
 569. Birincil
 570. Birincil bölünür doku
 571. Birincil tüketici
 572. Bistüri
 573. Bitiş kodonu
 574. Bitki
 575. Bitki örtüsü
 576. Bitkisel doku
 577. Bitkisel hayat
 578. Bitkisel virüs
 579. Bitkisel yağ
 580. Biyoelektrik
 581. Biyoenerjetik
 582. Biyogenez
 583. Biyokütle
 584. Biyokimya
 585. Biyokimyasal yol
 586. Biyolüminans
 587. Biyoloji
 588. Biyolojik çeşitlilik
 589. Biyolojik birikim
 590. Biyolojik etmen
 591. Biyolojik katalizör
 592. Biyolojik saat
 593. Biyom
 594. Biyomolekül
 595. Biyopsi
 596. Biyosönoz
 597. Biyosentez
 598. Biyosfer
 599. Biyosfer II
 600. Biyosistematik
 601. Biyoteknoloji
 602. Biyotik faktör
 603. Biyotop
 604. Bküspit
 605. Blast-
 606. Blastoderm
 607. Blastomer
 608. Blastopor
 609. Blastosöl
 610. Blastula
 611. Blastula boşluğu
 612. Boşaltım
 613. Boşaltım Sistemi
 614. Boğmaca
 615. Boğumlanma
 616. Botanik
 617. Bowman Kapsülü
 618. Boyama
 619. Boynuz
 620. Boynuzcuk kemiği
 621. Boz çekirdek
 622. Boz madde
 623. Brachio-
 624. Brady-
 625. Bronş
 626. Bronşçuk
 627. Bronşit
 628. Bronchi-
 629. Buharlaşma
 630. Bulaşma
 631. Bunsen beki
 632. Burun
 633. Buzul
 634. By-pass
 635. C vitamini
 636. C3 bitkileri
 637. C4 bitkileri
 638. Cıvık mantarlar
 639. Calor-
 640. Calvin döngüsü
 641. CAM bitkileri
 642. Canavar otu
 643. Cardi-
 644. Cardio-
 645. Carp-
 646. Cata-
 647. Caud-
 648. Cenin
 649. Cephal-
 650. Ceratiomyxella
 651. Chlamydomonas
 652. Chlor-
 653. Chloro-
 654. Chole-
 655. Chondr-
 656. Chondro-
 657. Chordata
 658. Chrom-
 659. Chromo-
 660. Ciğerotları
 661. Ciliata
 662. Cins
 663. Cladophora
 664. Clostridium botulinum
 665. Co-
 666. Coğrafik izolasyon
 667. Coccus
 668. Coel-
 669. Coelentrata
 670. Con-
 671. Contra-
 672. Coppe kuralı
 673. Cost-
 674. Counter-
 675. Cowper bezi
 676. Crani-
 677. Cranio-
 678. Crassulasean Asit Metabolizması
 679. Crypt-
 680. Cutis-
 681. Cyst-
 682. Cysto-
 683. Cyto-
 684. D vitamini
 685. Döl
 686. Döl değişimi
 687. Döl yatağı
 688. Dölalmaşı
 689. Döllemsiz çoğalma
 690. Döllenme
 691. Döllenme zarı
 692. Döngü
 693. Dört ayaklılar
 694. Dış döllenme
 695. Dış iskelet
 696. Dış kulak
 697. Dış kuvvetler
 698. Dış salgı bezi
 699. Dış solunum
 700. Dışkı
 701. Düz kas
 702. Düzenleyici
 703. Düzenli çaprazlama
 704. Düzensiz çaprazlama
 705. Dactyl-
 706. Daimi doku
 707. Dal
 708. Dalız
 709. Dalak
 710. Dalga boyu
 711. Daltonizm
 712. Damıtma
 713. Damak
 714. Damar
 715. Damar sertliği
 716. Damar tabaka
 717. Damarlı tohumlu bitki
 718. Damarsız tohumsuz bitki
 719. Damlama
 720. Davranış
 721. DDT
 722. Deaminasyon
 723. Değişken
 724. Değişmez doku
 725. Dehidrasyon
 726. Dehidrogenaz
 727. Dehidrojenasyon
 728. Dejenerasyon
 729. Dekstrin
 730. Delesyon
 731. Demet kını hücresi
 732. Demir
 733. Denatürasyon
 734. Dendrit
 735. Denek
 736. Deney
 737. Deneysel Partenogenez
 738. Denitrifikasyon
 739. Dentin
 740. Deoksiriboz
 741. Deplazmoliz
 742. Depo parankiması
 743. Depolarizasyon
 744. Deri
 745. Deri solunumu
 746. Derişim
 747. Derisidikenliler
 748. Derm-
 749. Dermatojen
 750. Dermis
 751. Desibel
 752. Destek dokusu
 753. Devir
 754. Devirli fotofosforilasyon
 755. Devirsiz fotofosforilasyon
 756. Dezenfeksiyon
 757. Dhibrit
 758. Di-
 759. Di-
 760. Dia-
 761. Diş
 762. Dişözü
 763. Dişi
 764. Dişi eşey hücresi
 765. Dişi organ
 766. Dişicik borusu
 767. Dişicik tepesi
 768. Dictyostelium
 769. Difüzyon
 770. Diffüs sinir sistemi
 771. Difosfogliserik Asit
 772. Difteri
 773. Dihibrit çaprazlama
 774. Diken
 775. Diklin
 776. Dikotiledon
 777. Diktiyozom
 778. Dil
 779. Dimorfizm
 780. Dinlenme evresi
 781. Dinozor
 782. Dioik
 783. Dionea
 784. Dioz
 785. Dipeptit
 786. Diplo-
 787. Diploit
 788. Diploit evre
 789. Diploit Partenogenez
 790. Diplokok
 791. Dipneusti
 792. Direnç geni
 793. Dirsek
 794. Dirsek kemiği
 795. Disakkarit
 796. Diseksiyon
 797. Disimilasyon
 798. Disosiasyon
 799. Distal kanal
 800. Distal tüp
 801. Diyabet
 802. Diyafram
 803. Diyaliz
 804. Diyare
 805. Diyastol
 806. Diyatom
 807. Diyensefalon
 808. Diyet
 809. Dizanteri
 810. DNA
 811. DNA izolasyonu
 812. DNA polimeraz
 813. DNA virüsü
 814. DNA zinciri
 815. Doğa
 816. Doğal
 817. Doğal bağışıklık
 818. Doğal sınıflandırma
 819. Doğal seçilim
 820. Doğalgaz
 821. Doğuştan kazanılan bağışıklık
 822. Doğum
 823. Doğum oranı
 824. Doku
 825. Doku kültürü
 826. Doku mühendisliği
 827. Doku reddi
 828. Doku sıvısı
 829. Dolaşım
 830. Dolaşım sistemi
 831. Dollo kuralı
 832. Dominant
 833. Dominant gen
 834. Don arazı
 835. Dopamin
 836. Dormansi
 837. Dorsal
 838. Dorsal boynuz
 839. Doymamış yağ asidi
 840. Doymuş yağ asidi
 841. Doz
 842. Drosera
 843. Drosophila
 844. Dudak
 845. Duodenum
 846. Duplikasyon
 847. Durameter
 848. Durdurucu kodon
 849. Durudurucu sinaps
 850. Duyarga
 851. Duyarlılık
 852. Duyu
 853. Duyu epiteli
 854. Duyu organları
 855. Duyu reseptörleri
 856. Duyu siniri
 857. Dys-
 858. E.T.S
 859. Eş zincir
 860. Eşbaskınlık
 861. Eşey
 862. Eşey bezi
 863. Eşey hormonları
 864. Eşeye bağlı kalıtım
 865. Eşeyli üreme
 866. Eşeysiz üreme
 867. Eşik değer
 868. Eğrelti otu
 869. Ebeveyn
 870. Ecto-
 871. Effektör hücre
 872. Effektör organ
 873. Efferent sinir
 874. Eimeria
 875. Ekdizon
 876. Ekivalentlik
 877. Eklem
 878. Eklem boşluğu
 879. Eklem kıkırdağı
 880. Eklem kapsülü
 881. Eklembacaklılar
 882. Ekolog
 883. Ekoloji
 884. Ekolojik ayak izi
 885. Ekolojik döngü
 886. Ekolojik tür
 887. Ekolojk niş
 888. Ekosfer
 889. Ekosistem
 890. Ekosistem hizmetleri
 891. Ekoton
 892. Eksen kemiği
 893. Eksik çiçek
 894. Eksik baskınlık
 895. Ekspirasyon
 896. Ekspresyon
 897. Ekto-
 898. Ektoderm
 899. Ektoparazit
 900. Ekvator
 901. Ekvator düzlemi
 902. Ekzergonik
 903. Ekzokrin bez
 904. Ekzositoz
 905. Ekzospor
 906. Ekzotermik
 907. Ekzotik
 908. El
 909. Elastik kıkırdak
 910. Elastik lif
 911. Elektrolit
 912. Elektromanyetik dalgalar
 913. Elektromanyetik spektrum
 914. Elektron
 915. Elektron mikroskobu
 916. Elektron Taşıma Sistemi
 917. Element
 918. Elmacık kemiği
 919. Elodea
 920. Elzem
 921. Emülgatör
 922. Emülsiyon
 923. Embriyo
 924. Embriyoloji
 925. Embriyon kesesi
 926. Embriyonik benzerlik
 927. Embriyonik indüksiyon
 928. Emeç
 929. Emici tüyler
 930. Emilim
 931. Emilme
 932. En-
 933. Encephal-
 934. Endemik
 935. Endergonik
 936. Endo-
 937. Endo-
 938. Endoderm
 939. Endokart
 940. Endokrin bez
 941. Endokrin sistem
 942. Endokrinoloji
 943. Endolenf sıvısı
 944. Endomitoz bölünme
 945. Endoparazit
 946. Endoplazmik retikulum
 947. Endosimbiyoz
 948. Endositoz
 949. Endosperm
 950. Endospor
 951. Endotel
 952. Endotermik
 953. Enerji
 954. Enerji akışı
 955. Enerji piramidi
 956. Enfarktüs
 957. Enfeksiyon
 958. Engelmann deneyi
 959. Enjeksiyon
 960. Enjektör
 961. Enterokinaz
 962. Entomoloji
 963. Entropi
 964. Enzim
 965. Eozin
 966. Eozinofil
 967. Epi-
 968. Epi-
 969. Epidermis
 970. Epididimis
 971. Epifiz
 972. Epigeik
 973. Epiglottis
 974. Epinefrin
 975. Epitalamus
 976. Epitel doku
 977. Epizom
 978. Erbezi
 979. Erepsin
 980. Ergin
 981. Ergonomi
 982. Ergonomik
 983. Ergotin
 984. Eritrosit
 985. Erkek
 986. Erkek arı
 987. Erlenmayer
 988. Erozyon
 989. Erselik
 990. Erythro-
 991. Esansiyel
 992. Esansiyel aminoasitler
 993. Esansiyel yağ asitleri
 994. Esas elementler
 995. Escherichia coli
 996. Ester
 997. Esteraz
 998. Etçil
 999. Etçiller
 1000. Eten
 1001. Etenliler
 1002. Eter
 1003. Etil alkol
 1004. Etil alkol fermentasyonu
 1005. Etilen
 1006. Etoloji
 1007. Eu-
 1008. Eu-
 1009. Eudorina
 1010. Euglena
 1011. Eukaryot
 1012. Euplotes
 1013. Evolüsyon
 1014. Evrim
 1015. Evrim teorisi
 1016. Exo-
 1017. Extra-
 1018. Extracellular sıvı
 1019. f plazmidi
 1020. F1 dölü
 1021. F2 dölü
 1022. Fıtık
 1023. FAD
 1024. FADH2
 1025. Fagositoz
 1026. Fagozom
 1027. Fakültatif
 1028. Fakültatif bakteri
 1029. Falgell-
 1030. Fallop tüpü
 1031. Familya
 1032. Farenjit
 1033. Farinks
 1034. Farklılaşma
 1035. Fasiyal
 1036. Fauna
 1037. Faz
 1038. Feedback
 1039. Fehling çözeltisi
 1040. Felç
 1041. Fellogen
 1042. Fenilketonuri
 1043. Fenol kırımızısı
 1044. Fenoloji
 1045. Fenomen
 1046. Fenotip
 1047. Ferment
 1048. Fermentasyon
 1049. Feromon
 1050. Ferrodoksin
 1051. Fertil
 1052. Fertilite
 1053. Fetüs
 1054. Fibröz kıkırdak
 1055. Fibrin
 1056. Fibrinojen
 1057. Fibroblast
 1058. Fibrosit
 1059. Fikosiyanin
 1060. Fiksasyon
 1061. Fil hastalığı
 1062. Fil-
 1063. Filament
 1064. Filial
 1065. Filogenetik sınıflandırma
 1066. Filogeni
 1067. Filtre
 1068. Fito-
 1069. Fitol zinciri
 1070. Fitoplankton
 1071. Fiziksel sindirim
 1072. Fizyoloji
 1073. Fizyolojik tetanos
 1074. Fkoeritrin
 1075. Flagellata
 1076. Flav-
 1077. Floem
 1078. Floem parankiması
 1079. Floem sklerenkiması
 1080. Flogenetik
 1081. Flor
 1082. Flora
 1083. Folik asit
 1084. Folikül
 1085. Folikül evresi
 1086. Folikül Uyarıcı Hormon
 1087. Foraminifera
 1088. Fosfat bağı
 1089. Fosfat grubu
 1090. Fosfataz
 1091. Fosfodiester bağı
 1092. Fosfogliseraldehit
 1093. Fosfogliserik asit
 1094. Fosfolipit
 1095. Fosfoprotein
 1096. Fosfor
 1097. Fosfor döngüsü
 1098. Fosforik asit
 1099. Fosforilasyon
 1100. Fosil
 1101. Fosil yakıt
 1102. Fotofosforilasyon
 1103. Fotoliz
 1104. Foton
 1105. Fotonasti
 1106. Fotoototrof
 1107. Fotoreseptör
 1108. Fotosentez
 1109. Fotosistem
 1110. Fototaksi
 1111. Fototropizma
 1112. Frengi
 1113. Fruktoz
 1114. FS I
 1115. FS II
 1116. FSH
 1117. Fumarik asit
 1118. Fundus
 1119. Fungi
 1120. Fungusit
 1121. Fusarium
 1122. G1 evresi
 1123. G2 evresi
 1124. Göç
 1125. Göğüs
 1126. Göğüs boşluğu
 1127. Göğüs kafesi
 1128. Göğüs kemiği
 1129. Gömlekliler
 1130. Görünür ışık
 1131. Görev
 1132. Gövde
 1133. Göz
 1134. Göz çukuru
 1135. Göz bebeği
 1136. Göz kapağı
 1137. Göz lekesi
 1138. Göz merceği
 1139. Göz tansiyonu
 1140. Göz uyumu
 1141. Gözenek
 1142. Gözlem
 1143. Gırtlak
 1144. Gübre
 1145. Gürültü
 1146. Gaga
 1147. Gagalı memeli
 1148. Galaktoz
 1149. Galvanometre
 1150. Gam-
 1151. Gama ışınları
 1152. Gamet
 1153. Gametofit
 1154. Gametogonyum
 1155. Gametosit
 1156. Gangliyon
 1157. Gastr-
 1158. Gastrin
 1159. Gastro-
 1160. Gastrosöl
 1161. Gastrula
 1162. Gastrula boşluğu
 1163. Gastrulasyon
 1164. Geçici aerob
 1165. Geçici anaerob
 1166. Gebelik
 1167. Gece körlüğü
 1168. Gelişme
 1169. Gem-
 1170. Gemma
 1171. Gen
 1172. Gen akımı
 1173. Gen frekansı
 1174. Gen havuzu
 1175. Gen lokusu
 1176. Gen sıklığı
 1177. Gen tedavisi
 1178. Gen-
 1179. Genel alıcı
 1180. Genel verici
 1181. Generatif çekirdek
 1182. Genetik
 1183. Genetik şifre
 1184. Genetik bilgi
 1185. Genetik izolasyon
 1186. Genetik kod
 1187. Genetik mühendisliği
 1188. Genetik sürüklenme
 1189. Genetik yatkınlık
 1190. Genital
 1191. Genom
 1192. Genotip
 1193. Genotip frekansı
 1194. Gerçek mantarlar
 1195. Gerçek meyve
 1196. Geri çaprazlama
 1197. Geri besleme
 1198. Geri emilme
 1199. Geri mutasyon
 1200. Geri Yaylanma Basıncı
 1201. Gevşeme evresi
 1202. Geviş getirme
 1203. Gezegen
 1204. Gibberellin
 1205. Giemsa boyası
 1206. Ginko ağacı
 1207. Gizli evre
 1208. Glikojen
 1209. Glikolipit
 1210. Glikolitik enzim
 1211. Glikoliz
 1212. Glikolizitleşme
 1213. Glikoprotein
 1214. Glikoz
 1215. Glikoz -1- P
 1216. Glikoz -2- P
 1217. Glikozit bağı
 1218. Gliserin
 1219. Gliserol
 1220. Glisin
 1221. Glisson kapsülü
 1222. Globülin
 1223. Globin
 1224. Gloger kuralı
 1225. Glomerulus
 1226. Glossofaringeal Sinir
 1227. Glukagon
 1228. Glukokortikoid
 1229. Glyco-
 1230. Gnatho-
 1231. Goblet hücreleri
 1232. Golgi cisimciği
 1233. Gonad
 1234. Gonadotropinler
 1235. Gono-
 1236. Gonozom
 1237. Gonyaulax
 1238. Gram (-)
 1239. Gram (-) bakteri
 1240. Gram (+)
 1241. Gram (+) bakteri
 1242. Gram boyası
 1243. Grana
 1244. Granül
 1245. Granüllü akyuvar
 1246. Granüllü Endoplazmik Retikulum
 1247. Granülsüz akyuvar
 1248. Granülsüz Endoplazmik Retikulum
 1249. Granum
 1250. Greft
 1251. Gregarin
 1252. Gri madde
 1253. Guanin
 1254. Guatr
 1255. Gutasyon
 1256. Gymno-
 1257. Gymnospermae
 1258. Gyn-
 1259. H bandı
 1260. Hücre
 1261. Hücre çeperi
 1262. Hücre özsuyu
 1263. Hücre bölünmesi
 1264. Hücre döngüsü
 1265. Hücre dışı salgı
 1266. Hücre dışı sindirim
 1267. Hücre duvarı
 1268. Hücre erimesi
 1269. Hücre farklılaşması
 1270. Hücre göçü
 1271. Hücre içi salgı
 1272. Hücre içi sindirim
 1273. Hücre iskeleti
 1274. Hücre plağı
 1275. Hücre solunumu
 1276. Hücre teorisi
 1277. Hücre zarı
 1278. Habis
 1279. Habitat
 1280. Halkalı solucanlar
 1281. Haloenzim
 1282. Halofil
 1283. Haplo-
 1284. Haploid
 1285. Haploid evre
 1286. Haploid hücre
 1287. Haploid Partenogenez
 1288. Haptotropizma
 1289. Hardy-Weinberg Kuralı
 1290. Hareket
 1291. Hastalık
 1292. Hava kesecikleri
 1293. Hava kesesi
 1294. Hava kirliliği
 1295. Havalandırma parankiması
 1296. Havers kanalları
 1297. Havers sistemi
 1298. Havuzcuk
 1299. Hayat
 1300. Hayat ağacı
 1301. Hayat düğümü
 1302. Hayat devri
 1303. Hayat süresi
 1304. Hayvan
 1305. Hayvan anatomisi
 1306. Hayvan coğrafyası
 1307. Hayvanlar alemi
 1308. Hayvansal doku
 1309. Hayvansal virüsler
 1310. Hayvansal yağ
 1311. HbO2
 1312. HDL
 1313. Hedef hücre
 1314. Heksoz
 1315. Hekza
 1316. HeLa hücreleri
 1317. Helezonik
 1318. Helicobacter pylori
 1319. Helikaz
 1320. Hem grubu
 1321. Hem pigmenti
 1322. Hem-
 1323. Hemi-
 1324. Hemiselüloz
 1325. Hemo-
 1326. Hemoeritrin
 1327. Hemofili
 1328. Hemoglobin
 1329. Hemoliz
 1330. Hemosiyanin
 1331. Henle kulbu
 1332. Heparin
 1333. Hepat-
 1334. Hepatit
 1335. Hepta
 1336. Herbivor
 1337. Hermafrodit canlı
 1338. Hermafroditlik
 1339. Herpes virüsleri
 1340. Hetero-
 1341. Hetero-
 1342. Heterogami
 1343. Heterojen
 1344. Heterotrof
 1345. Heterotrof hipotezi
 1346. Heterozigot
 1347. Heterozis
 1348. Hibrit
 1349. Hidatod
 1350. Hidralar
 1351. Hidrasyon
 1352. Hidrojen
 1353. Hidrojen
 1354. Hidrojen peroksit
 1355. Hidrojen yolu
 1356. Hidroklorik asit
 1357. Hidroksil
 1358. Hidroksit
 1359. Hidrolaz
 1360. Hidrolik iskelet
 1361. Hidroliz
 1362. Hidrosfer
 1363. Hidrotropizma
 1364. Hif
 1365. Hijyen
 1366. Hiper-
 1367. Hipermetrop
 1368. Hipertansiyon
 1369. Hipertonik çözelti
 1370. Hipo-
 1371. Hipofiz
 1372. Hipogeik çimlenme
 1373. Hipoglossal
 1374. Hipotalamus
 1375. Hipotansiyon
 1376. Hipotez
 1377. Hipotonik çözelti
 1378. His demote
 1379. Hist-
 1380. Histamin
 1381. Histogenez
 1382. Histoloji
 1383. HIV
 1384. Hiyalin kıkırdak
 1385. Hiyerarşi
 1386. Holo-
 1387. Holozoik canlı
 1388. Homeostazi
 1389. Homo-
 1390. Homo-
 1391. Homojen
 1392. Homolog
 1393. Homolog kromozom
 1394. Homolog organlar
 1395. Homoloji
 1396. Homozigot
 1397. Hormon
 1398. Hortum
 1399. Humoral bağışıklık
 1400. Humus
 1401. Humuslu toprak
 1402. Huxley hipotezi
 1403. Hydro-
 1404. Hyper-
 1405. Hypo-
 1406. I bandı
 1407. Işığa bağımlı tepkime
 1408. Işıklı evre reaksiyonları
 1409. Işıktan bağımsız tepkime
 1410. Işınlılar
 1411. Işınsal simetri
 1412. Işınsal Sinir Sistemi
 1413. Irganım
 1414. Irk
 1415. Isı Düzenleme Mekanizması
 1416. Islah
 1417. Jeoloji
 1418. Jeolojik zaman
 1419. Jeomorfoloji
 1420. Jeotermal enerji
 1421. Jeotropizma
 1422. Jigantizm
 1423. Juvenil
 1424. Juvenil hormon
 1425. K vitamini
 1426. Köşe kollenkiması
 1427. Kök
 1428. Kök ayaklılar
 1429. Kök başlığı
 1430. Kök basıncı
 1431. Köpek dişi
 1432. Köpekbalıkları
 1433. Köprücük kemiği
 1434. Kör bağırsak
 1435. Kör nokta
 1436. Kış uykusu
 1437. Kıkırdak
 1438. Kıkırdak doku
 1439. Kıkırdak kemiği
 1440. Kıkırdaklı balıklar
 1441. Kıl
 1442. Kılcal damar
 1443. Kılcallık olayı
 1444. Kırkayak
 1445. Kırkbayır
 1446. Kırmızı kemik iliği
 1447. Kısa kemik
 1448. Kısır
 1449. Kısırlık
 1450. Kısırlaştırma
 1451. Kısagün bitkisi
 1452. Kıvırımlı tübül
 1453. Kızılötesi
 1454. Küçük çekirdek
 1455. Küçük dil
 1456. Küçük dolaşım
 1457. Küçük tansiyon
 1458. Küf mantarları
 1459. Kükürt
 1460. Kültür
 1461. Kültür mantarı
 1462. Kültür ortamı
 1463. Kürek kemiği
 1464. Küresel ısınma
 1465. Kütikula
 1466. Kütin
 1467. Kaş
 1468. Kabızlık
 1469. Kabuk
 1470. Kabuklular
 1471. Kaburga
 1472. Kadavra
 1473. Kafatası
 1474. Kafein
 1475. Kalça
 1476. Kalça kemeri
 1477. Kalça kemiği
 1478. Kalıcı kirlenme
 1479. Kalın bağırsak
 1480. Kalıtım
 1481. Kalıtsal karakter
 1482. Kalıtsal refleks
 1483. Kalıtsal varyasyon
 1484. Kalbur kemiği
 1485. Kalburlu boru
 1486. Kaliptra
 1487. Kalker
 1488. Kalker plak
 1489. Kalloz
 1490. Kalori
 1491. Kalp
 1492. Kalp iplikleri
 1493. Kalp kası
 1494. Kalp krizi
 1495. Kalsitonin
 1496. Kalsiyum
 1497. Kalsiyum karbonat
 1498. Kalsiyum oksalat
 1499. Kamçı
 1500. Kamçılı hayvan
 1501. Kamçılılar
 1502. Kambiyum
 1503. Kan
 1504. Kan şekeri
 1505. Kan basıncı
 1506. Kan doku
 1507. Kan plazması
 1508. Kan pulcukları
 1509. Kan uyuşmazlığı
 1510. Kanın osmotik basıncı
 1511. Kanallı salgı bezi
 1512. Kanalsız salgı bezi
 1513. Kanat
 1514. Kancalı kurt
 1515. Kanser
 1516. Kanserojen
 1517. Kanun
 1518. Kapı toplardamarı
 1519. Kapakçık
 1520. Kapalı demet
 1521. Kapalı dolaşım
 1522. Kapalı dolaşım sistemi
 1523. Kapalı iletim demeti
 1524. Kapalı tohumlu bitki
 1525. Kapatma hücresi
 1526. Kapiller
 1527. Kapsül
 1528. Kapsit
 1529. Kara yosunları
 1530. Karıncık
 1531. Karaciğer
 1532. Karaciğer kelebekleri
 1533. Karakter
 1534. Karanlık evre reaksiyonları
 1535. Kararlı popülasyon
 1536. Kararsız popülasyon
 1537. Karboksil grubu
 1538. Karbon
 1539. Karbon ayak izi
 1540. Karbon döngüsü
 1541. Karbon devri
 1542. Karbon yolu
 1543. Karbon zinciri
 1544. Karbondioksit
 1545. Karbonhidrat
 1546. Karbonik anhidraz
 1547. Karbonik asit
 1548. Karbonmonoksit zehirlenmesi
 1549. Kardeş kromatit
 1550. Kardiya
 1551. Karma salgı bezi
 1552. Karnivor
 1553. Karoten
 1554. Karotenoit
 1555. Karotit atardamar
 1556. Karpel
 1557. Karyo-
 1558. Karyo-
 1559. Karyokinez
 1560. Karyolemma
 1561. Karyoplazma
 1562. Karyotip
 1563. Kas
 1564. Kas atrofisi
 1565. Kas doku
 1566. Kas hücresi
 1567. Kas kirişi
 1568. Kas lifi
 1569. Kas sarsısı
 1570. Kas tonusu
 1571. Kasılma evresi
 1572. Katabolizma
 1573. Katalaz
 1574. Katalitik bölge
 1575. Kataliz
 1576. Katalizör
 1577. Katarakt
 1578. Katyon
 1579. Kaval kemiği
 1580. Kayan iplikler hipotezi
 1581. Kazık kök
 1582. Kazein
 1583. Kemik
 1584. Kemik erimesi
 1585. Kemik iliği
 1586. Kemik lameli
 1587. Kemik zarı
 1588. Kemikli balıklar
 1589. Kemiosmoz
 1590. Kemiozmotik hipotez
 1591. Kemiriciler
 1592. Kemofosforilasyon
 1593. Kemoototrof
 1594. Kemoreseptör
 1595. Kemosentez
 1596. Kemotaksi
 1597. Kemoterapi
 1598. Kemotropizma
 1599. Kendileşme
 1600. Keneler
 1601. Kent
 1602. Kerat-
 1603. Keratin
 1604. Kertenkeleler
 1605. Kese
 1606. Kesecik
 1607. Keseli memeli
 1608. Kesici dişler
 1609. Kesit
 1610. Kesit alma
 1611. Kibrit otu
 1612. Kil
 1613. Kilit hücresi
 1614. Kilittaşı tür
 1615. Kilus
 1616. Kimotripsin
 1617. Kimotripsinojen
 1618. Kimus
 1619. Kirpi
 1620. Kirpik
 1621. Kirpikli huni
 1622. Kirpikliler
 1623. Kitapsı akciğer
 1624. Kitin
 1625. Kiton
 1626. Kiyazma noktası
 1627. Klassis
 1628. Klimatoloji
 1629. Klinefelter sendromu
 1630. Kloak
 1631. Klon
 1632. Klonlama
 1633. Klor
 1634. Klorofil
 1635. Klorofil a
 1636. Klorofil b
 1637. Kloroflorokarbon
 1638. Kloroform
 1639. Klorokrüorin
 1640. Kloroplast
 1641. Koala
 1642. Koanosit
 1643. Koşullu refleks
 1644. Kobalamin
 1645. Kobay
 1646. Kod
 1647. Kodon
 1648. Koenzim
 1649. Koenzim Q
 1650. Kofaktör
 1651. Koful
 1652. Kohezyon
 1653. Kohezyon gerilimi
 1654. Kohlea
 1655. Kohlear kanal
 1656. Kol
 1657. Kolaylaştırıcı sinaps
 1658. Kolaylaştırılmış difüzyon
 1659. Kolaylaştırma
 1660. Koledok kanalı
 1661. Kolera
 1662. Kolesitokinin
 1663. Kolestrol
 1664. Kollajen lif
 1665. Kollenkima
 1666. Kolloid
 1667. Kolloidal sıvı
 1668. Koloni
 1669. Komünite
 1670. Komşu hücreler
 1671. Kombinasyon
 1672. Kommensalizm
 1673. Kompleks
 1674. Konak
 1675. Konak hücre
 1676. Konakçı canlı
 1677. Kondrin
 1678. Kondrosit
 1679. Kongo kırmızısı
 1680. Koni hücreleri
 1681. Konjugasyon
 1682. Konsantrasyon
 1683. Kontraktil koful
 1684. Kontrol çaprazlaması
 1685. Kontrol grubu
 1686. Kontrollü deney
 1687. Koordinasyon
 1688. Korda
 1689. Kordon
 1690. Kornea
 1691. Koroit
 1692. Koroner arter hastalığı
 1693. Koroner atardamar
 1694. Korpus kallozum
 1695. Korpus luteum
 1696. Korpus luteum evresi
 1697. Korteks
 1698. Korti organı
 1699. Kortizol
 1700. Korun
 1701. Koruyucu doku
 1702. Kotiledon
 1703. Kovalent bağ
 1704. Kovucuk
 1705. Kozalak
 1706. Kozalaklı bitki
 1707. Kozmik ışınlar
 1708. Kozmopolit
 1709. Kraliçe
 1710. Kramp
 1711. Krause cisimciği
 1712. Kreatin
 1713. Kreatin fosfat
 1714. Krebs devri
 1715. Kretenizm
 1716. Krista
 1717. Kristal viyole
 1718. Kromatin
 1719. Kromatin ağ
 1720. Kromatit
 1721. Kromatit yarılanması
 1722. Kromatogram
 1723. Kromomer
 1724. Kromonema
 1725. Kromoplast
 1726. Kromozom
 1727. Kromozom bozuklukları
 1728. Kromozom haritası
 1729. Kromozom mutasyonu
 1730. Kromozom Teorisi
 1731. Kromozom yarılanması
 1732. Krossing-over
 1733. Ksantofil
 1734. Ksilem
 1735. Kuadri-
 1736. Kuantum
 1737. Kuşlar
 1738. Kulak
 1739. Kulak kıllılığı
 1740. Kulak kepçesi
 1741. Kulak kiri
 1742. Kulak zarı
 1743. Kulakçık
 1744. Kuluçka
 1745. Kuluçka süresi
 1746. Kumlu toprak
 1747. Kupffer hücreleri
 1748. Kur davranışı
 1749. Kurak bölge
 1750. Kuraklık
 1751. Kurbağalar
 1752. Kursak
 1753. Kurutma kağıdı
 1754. Kusma
 1755. Kutup cisimciği
 1756. Kutup hücresi
 1757. Kutuplaşma
 1758. Kyoto protokolü
 1759. Löko-
 1760. Lökoplast
 1761. Lökosit
 1762. Lösemi
 1763. Lümen
 1764. Lütein
 1765. Lüteinizing hormon
 1766. Lüteinleştirici hormon
 1767. Lüteotropik hormon
 1768. Lüteotropin
 1769. Laboratuvar
 1770. Lact-
 1771. Lakün
 1772. Laktaz
 1773. Laktik asit
 1774. Laktik asit fermentasyonu
 1775. Laktojenik hormon
 1776. Laktoz
 1777. Lam
 1778. Lamel
 1779. Laminarya
 1780. Langerhans adacıkları
 1781. Lanset
 1782. Lap
 1783. Larenjit
 1784. Larva
 1785. Lateral
 1786. Laterit
 1787. LDL
 1788. Leğen kemiği
 1789. Legümen tipi meyve
 1790. Lenf
 1791. Lenf düğümü
 1792. Lenf damarı
 1793. Lenf dolaşımı
 1794. Lenf sistemi
 1795. Lenfosit
 1796. Lentisel
 1797. Letal
 1798. Leuk-
 1799. Levha kollenkiması
 1800. Leydig hücreleri
 1801. LH
 1802. Lif
 1803. Ligament
 1804. Lignin
 1805. Lignosellüloz
 1806. Liken
 1807. Likopen
 1808. Limnoloji
 1809. Linoleik asit
 1810. Lipaz
 1811. Lipit
 1812. Lipoblast
 1813. Lipofuskin
 1814. Lipolitik
 1815. Lipoprotein
 1816. Lith-
 1817. Litosfer
 1818. Lizis
 1819. Lizozom
 1820. Logaritma
 1821. Logaritmik artış evresi
 1822. Lokulus
 1823. Lokus
 1824. Lop
 1825. Lopçuk
 1826. LSD
 1827. LTH
 1828. Lugol
 1829. Lute-
 1830. M fazı
 1831. M ve N geni
 1832. M-N faktörü
 1833. Mısır
 1834. Müller kanalı
 1835. Mürver özü
 1836. Macro-
 1837. Madde döngüsü
 1838. Magnezyum
 1839. Maki
 1840. Makro
 1841. Makro çekirdek
 1842. Makrofaj
 1843. Makrospor
 1844. Maksimum
 1845. Mal-
 1846. Malik asit
 1847. Malpighi cisimciği
 1848. Malpighi tüpleri
 1849. Malpighi tabakası
 1850. Maltaz
 1851. Maltoz
 1852. Mammoloji
 1853. Manganez
 1854. Mantar
 1855. Mantar doku
 1856. Mantar kambiyumu
 1857. Manto
 1858. Margarin
 1859. Mast hücresi
 1860. Matriks
 1861. Mavi hastalık
 1862. Mavi-Yeşil alg
 1863. Maya
 1864. Mayoz bölünme
 1865. Mecburi parazit
 1866. Medulla
 1867. Medyan
 1868. Mega-
 1869. Megakaryosit
 1870. Megaspor
 1871. Meisnner cisimciği
 1872. Mekanik sinidirim
 1873. Mekanoreseptör
 1874. Melan-
 1875. Melanin
 1876. Melanosit Uyarıcı Hormon
 1877. Melez
 1878. Melez üstünlüğü
 1879. Melezleme
 1880. Membran
 1881. Meme
 1882. Memeliler
 1883. Mendel yasaları
 1884. Menenjit
 1885. Mening-
 1886. Menopoz
 1887. Menstrüasyon
 1888. Ment-
 1889. Mer
 1890. Mer-
 1891. Mercan
 1892. Mercek
 1893. Meristem doku
 1894. Merkel diskleri
 1895. Merkezi silindir
 1896. Merkezi sinir sistemi
 1897. Merozoit
 1898. Mesane
 1899. Meso-
 1900. Meta-
 1901. Meta-
 1902. Metabolik su
 1903. Metabolik yol
 1904. Metabolizma
 1905. Metafaz
 1906. Metagenez
 1907. Metaloprotein
 1908. Metalurji
 1909. Metamorfoz
 1910. Metanefroz
 1911. Metanojenler
 1912. Metastaz
 1913. Metatarsus
 1914. Metazoa
 1915. Metil grubu
 1916. Metilen mavisi
 1917. Metiyonin
 1918. Meyve
 1919. Mezenşim
 1920. Mezensefalon
 1921. Mezoderm
 1922. Mezofil
 1923. Mezoglöa
 1924. Mezonefroz
 1925. Mezozom
 1926. Mg.
 1927. Micro-
 1928. Mide
 1929. Mide özsuyu
 1930. Mide ağzı
 1931. Mide asidi
 1932. Mide kapısı
 1933. Mide krampı
 1934. Midye
 1935. Migrasyon
 1936. Miko-
 1937. Mikotoksin
 1938. Mikro çekirdek
 1939. Mikro-
 1940. Mikrobiyal
 1941. Mikrobiyolog
 1942. Mikrobiyoloji
 1943. Mikroenjeksiyon
 1944. Mikrofilament
 1945. Mikroklima
 1946. Mikrometre
 1947. Mikronükleus
 1948. Mikroorganizma
 1949. Mikrop
 1950. Mikropil
 1951. Mikrosefali
 1952. Mikroskop
 1953. Mikrospor
 1954. Mikrotübül
 1955. Mikrovillüs
 1956. Miksodema
 1957. Milli-
 1958. Mimik kasları
 1959. Mine
 1960. Mineral
 1961. Minimum
 1962. Minimum kuralı
 1963. Misel
 1964. Mitokondri
 1965. Mitotik evre
 1966. Mitoz bölünme
 1967. Mitral kapak
 1968. Miyelin kılıf
 1969. Miyofibril
 1970. Miyokart
 1971. Miyop
 1972. Miyozin
 1973. mmHg
 1974. Modifikasyon
 1975. Molekül
 1976. Moleküler biyoloji
 1977. Mollusca
 1978. Monera
 1979. Mongolizm
 1980. Mono-
 1981. Monohibrit çaprazlama
 1982. Monokotiledon
 1983. Monomer
 1984. Monoploid
 1985. Monoploid evre
 1986. Monoploid hücre
 1987. Monosakkarit
 1988. Monosit
 1989. Morötesi
 1990. Morfoloji
 1991. Morula
 1992. Motor sinirleri
 1993. Motor uç plak
 1994. Mozaik virüsleri
 1995. mRNA
 1996. MSH
 1997. Mukopolisakkarit
 1998. Mukoza
 1999. Mukus
 2000. Multiple allelik
 2001. Multipolar nöron
 2002. Musilaj
 2003. Mutant
 2004. Mutasyon
 2005. Mutualizm
 2006. Nörülasyon
 2007. Nöroglia
 2008. Nörolemma
 2009. Nöroloji
 2010. Nöron
 2011. Nöroplazma
 2012. Nörosekresyon
 2013. Nörotransmitter madde
 2014. Nötr
 2015. Nötral yağ
 2016. Nötrofil
 2017. Nötron
 2018. Nükleer enerji
 2019. Nükleer Manyetik Rözenans
 2020. Nükleik asit
 2021. Nüklein
 2022. Nükleolus
 2023. Nükleoprotein
 2024. Nükleosit
 2025. Nükleotit
 2026. Nükleus
 2027. Nabız
 2028. NAD
 2029. NADH2
 2030. NADP
 2031. NADPH
 2032. NADPH2
 2033. Nana-
 2034. Nanizm
 2035. Nanometre
 2036. Narkoz
 2037. Nasırlı cisim
 2038. Nasti
 2039. Necro-
 2040. Nefridyum
 2041. Nefrit
 2042. Nefron
 2043. Negatif artış evresi
 2044. Nektar
 2045. Nektaryum
 2046. Nemato-
 2047. Nematod
 2048. Neo-
 2049. Nephentes
 2050. Nephr-
 2051. Neuro-
 2052. Niasin
 2053. Nişasta
 2054. Nicel gözlem
 2055. Nikotin
 2056. Nitel gözlem
 2057. Nitrat
 2058. Nitrat bakterileri
 2059. Nitrifikasyon
 2060. Nitrik asit
 2061. Nitrit
 2062. Nitrit bakterileri
 2063. Nitrosomonas
 2064. Noctiluca
 2065. Nodül
 2066. Nodyum
 2067. Nokta mutasyonu
 2068. Noradrenalin
 2069. Norepinefrin
 2070. Normal dağılım
 2071. Normalite
 2072. Notokort
 2073. Oğul döl
 2074. Oğul hücre
 2075. Ob-
 2076. Obje
 2077. Objektif
 2078. Objektiflik
 2079. Oculo-
 2080. Oditori
 2081. Odont-
 2082. Odun
 2083. Odun özü
 2084. Odun borusu
 2085. Odunsu gövde
 2086. Odunsu gövdeli bitki
 2087. Oküler
 2088. Okülomotor siniri
 2089. Oksalat
 2090. Oksalik asit
 2091. Oksidasyon
 2092. Oksidatif fotofosforilasyon
 2093. Oksidaz
 2094. Oksihemoglobin
 2095. Oksijen
 2096. Oksijen döngüsü
 2097. Oksijenli solunum
 2098. Oksijensiz solunum
 2099. Oksin
 2100. Oksitlenme
 2101. Oksitosin
 2102. Okta-
 2103. Okyanus
 2104. Okzaloasetik asit
 2105. Olasılık
 2106. Oleik asit
 2107. Olgun
 2108. Olgunlaşma
 2109. Oligo-
 2110. Oligo-
 2111. Ommatidyum
 2112. Omni-
 2113. Omnivor
 2114. Omur
 2115. Omurga
 2116. Omurgalılar
 2117. Omurgasızlar
 2118. Omurilik
 2119. Omurilik refleksi
 2120. Omurilik soğanı
 2121. Omuz
 2122. Omuz kemeri
 2123. Oniki parmak bağırsağı
 2124. Onkolog
 2125. Onkoloji
 2126. Oogami
 2127. Oogenez
 2128. Oogonyum
 2129. Oosfer
 2130. Oosit
 2131. Ootit
 2132. Ophthalm-
 2133. Optik
 2134. Optik kiyazma
 2135. Optimal
 2136. Optimum
 2137. Optimum sıcaklık
 2138. Oral
 2139. Ordo
 2140. Organ
 2141. Organ nakli
 2142. Organel
 2143. Organik
 2144. Organik baz
 2145. Organik bileşik
 2146. Organik madde
 2147. Organizasyon
 2148. Organizma
 2149. Organogenez
 2150. Orman
 2151. Ornitin
 2152. Ornitoloji
 2153. Ornitorenk
 2154. Orta beyin
 2155. Orta kulak
 2156. Orta lamel
 2157. Ortam
 2158. Ortanca
 2159. Orto-
 2160. Ortomikso virüsü
 2161. Osein
 2162. Osteo-
 2163. Osteomalasi
 2164. Osteoporoz
 2165. Osteosit
 2166. Ot
 2167. Otçul
 2168. Oto-
 2169. Otobiyolojik temizlenme
 2170. Otolit
 2171. Otoliz
 2172. Otonom sinir sistemi
 2173. Ototrof
 2174. Ototrof hipotezi
 2175. Otozom
 2176. Otsu bitki
 2177. Oturak kemiği
 2178. Ov-
 2179. Oval
 2180. Oval pencere
 2181. Ovaryum
 2182. Ovidukt
 2183. Ovipar
 2184. Ovivipar
 2185. Ovulasyon
 2186. Ovum
 2187. Oynamaz eklem
 2188. Oynar eklem
 2189. Ozmoreseptör
 2190. Ozmotik
 2191. Ozmotik basınç
 2192. Ozmotik denge
 2193. Ozmoz
 2194. Ozon
 2195. Ozon tabakası
 2196. P dölü
 2197. P680
 2198. P700
 2199. Pıhtı
 2200. Pıhtılaşma
 2201. Pürin
 2202. Pütrefaksiyon
 2203. Pacini cisimciği
 2204. Paki-
 2205. Palamut
 2206. Paleo-
 2207. Paleontoloji
 2208. Palizat
 2209. Palizat parankiması
 2210. Palmitik asit
 2211. Pamuk
 2212. Pamukçuk
 2213. Panda
 2214. Pandorina
 2215. Panizza kanalı
 2216. Pankreas
 2217. Pankreatin
 2218. Panspermia
 2219. Pantotenik aist
 2220. Papağanlar
 2221. Papatya
 2222. Papilla
 2223. Para-
 2224. Para-
 2225. Paralel damarlı yaprak
 2226. Paramesyum
 2227. Paramiksovirüs
 2228. Parankima
 2229. Parasempatik
 2230. Parasempatik sinir sistemi
 2231. Parathormon
 2232. Paratiroit hormonu
 2233. Parazit
 2234. Parazitizm
 2235. Parazitoloji
 2236. Pariental döl
 2237. Parkinson
 2238. Parmak
 2239. Partenogenez
 2240. Pasif bağışıklık
 2241. Pasif hareket
 2242. Pasif taşıma
 2243. Pastörizasyon
 2244. Patent
 2245. Patho-
 2246. Patojen
 2247. Patoloji
 2248. Pazu kemiği
 2249. Ped-
 2250. Pek doku
 2251. Peke sarnıcı
 2252. Pektin
 2253. Pelajik
 2254. Pelikula
 2255. Pell-
 2256. Pellegra
 2257. Pelvis
 2258. Penguenler
 2259. Penicillium
 2260. Penis
 2261. Penisilin
 2262. Pens
 2263. Penta-
 2264. Pentoz
 2265. Pepsin
 2266. Pepsinojen
 2267. Peptidoglikan
 2268. Peptidoglikan
 2269. Peptit
 2270. Peptit bağı
 2271. Peptitleşme
 2272. Pepton
 2273. Perde
 2274. Peri-
 2275. Peri-
 2276. Periblem
 2277. Periderm
 2278. Periferik Sinir Sistemi
 2279. Perikart
 2280. Perilenf
 2281. Periost
 2282. Periskobik görüş
 2283. Peristaltik hareket
 2284. Periton
 2285. Peroksizom
 2286. Pestisit
 2287. Petal
 2288. Petek
 2289. Petek göz
 2290. Petri kabı
 2291. PGA
 2292. PGAL
 2293. pH
 2294. pH cetveli
 2295. Phago-
 2296. Phren-
 2297. Phylum
 2298. Phyto-
 2299. Pia meter
 2300. Pigment
 2301. Pilor
 2302. Pilus
 2303. Pinositoz
 2304. Pipet
 2305. Pirüvik asit
 2306. Piramit
 2307. Pireler
 2308. Piridoksin
 2309. Pirimidin
 2310. Pirol halkası
 2311. Piruvat
 2312. Pistil
 2313. Pityalin
 2314. Planarya
 2315. Plankton
 2316. Planula
 2317. Plasenta
 2318. Plastit
 2319. Plastokinon
 2320. Plastosiyanin
 2321. Platy-
 2322. Platyhelminthes
 2323. Plazma
 2324. Plazmit
 2325. Plazmodyum
 2326. Plazmoliz
 2327. Pleksus
 2328. Plerom
 2329. Plevra
 2330. Pnömokok
 2331. Pneumo-
 2332. Pod-
 2333. Polar
 2334. Polar çekirdek
 2335. Polarizasyon
 2336. Polen
 2337. Polen kesesi
 2338. Polen tüpü
 2339. Polhibrit çaprazlama
 2340. Poli-
 2341. Poligami
 2342. Polihibrit
 2343. Polikotiledon
 2344. Polimer
 2345. Polinükleotit
 2346. Polinasyon
 2347. Polip
 2348. Polipeptit
 2349. Poliploidi
 2350. Poliploit canlı
 2351. Poliribozom
 2352. Polisaj
 2353. Polisakkarit
 2354. Polizom
 2355. Pons
 2356. Popülasyon
 2357. Popülasyon büyüklüğü
 2358. Popülasyon taşıma kapasitesi
 2359. Popülasyon yoğunluğu
 2360. Por
 2361. Porifera
 2362. Posa
 2363. Post-
 2364. Post-
 2365. Potasyum
 2366. Pozitif artış evresi
 2367. Pre-
 2368. Predatör
 2369. Preparat
 2370. Presbitlik
 2371. Primer
 2372. Primer meristem
 2373. Primer oosit
 2374. Primer protein
 2375. Pro-
 2376. Problem
 2377. Profaj
 2378. Profaz
 2379. Progesteron
 2380. Prokaryot
 2381. Proksi-
 2382. Proksimal
 2383. Proksimal tüp
 2384. Prolaktin
 2385. Pronefroz
 2386. Prostat
 2387. Prostetik grup
 2388. Protal
 2389. Proteaz
 2390. Protein
 2391. Protein denatürasyonu
 2392. Protein kılıf
 2393. Protein sentezi
 2394. Proteinaz
 2395. Proteolitik enzim
 2396. Protista
 2397. Proto-
 2398. Protokooperasyon
 2399. Proton
 2400. Protonefridyum
 2401. Protoplazma
 2402. Protrombin
 2403. Provitamin
 2404. Provitamin A
 2405. Pseudopod
 2406. Psikrofil
 2407. Pul
 2408. Pulmo-
 2409. Pulmoner
 2410. Pulpa
 2411. Punnet karesi
 2412. Pupa
 2413. Puplaşma
 2414. Röntgen
 2415. Raşitizm
 2416. Radikal grup
 2417. Radikula
 2418. Radiolaria
 2419. Radyal sinir sistemi
 2420. Radyasyon
 2421. Radyoaktif atık
 2422. Radyoaktiflik
 2423. Radyoterapi
 2424. Rahim
 2425. Ranvier boğumu
 2426. Re-
 2427. Re-
 2428. Reçine
 2429. Redüklenme
 2430. Redüksiyon
 2431. Redüksiyon Bölünmesi
 2432. Redüktaz
 2433. Refleks
 2434. Refleks yayı
 2435. Regnum
 2436. Rejenerasyon
 2437. Rekabet
 2438. Rekombinant DNA
 2439. Rekombinant DNA teknolojisi
 2440. Rekombinasyon
 2441. Rektum
 2442. Renin
 2443. Renk körlüğü
 2444. Replikasyon
 2445. Repolarizasyon
 2446. Reprodüksiyon
 2447. Reseptör
 2448. Resesif gen
 2449. Resif
 2450. Restriksiyon
 2451. Restriksiyon Endonükleaz
 2452. Retikulo-endotel hücresi
 2453. Retina
 2454. Retro-
 2455. Retro-
 2456. RF
 2457. Rh
 2458. Rh (-)
 2459. Rh (+)
 2460. Rh uyuşmazlığı
 2461. Rhesus faktörü
 2462. Rhiz-
 2463. Rhizopoda
 2464. Riboflavin
 2465. Ribonükleaz
 2466. Riboz
 2467. Ribozom
 2468. Ribuloz di fosfat
 2469. Ribuloz mono fosfat
 2470. Riketsiya
 2471. Rizobiyum
 2472. Rizoit
 2473. Rizom
 2474. RNA
 2475. RNA polimeraz
 2476. RNA virüsü
 2477. Rod-
 2478. Rodo-
 2479. Rolando yarığı
 2480. Romatizma
 2481. Rombensefalon
 2482. Rotasyon
 2483. Rotatoria
 2484. rRNA
 2485. Ruffini cisimciği
 2486. S eğrisi
 2487. S evresi
 2488. Sölentereler
 2489. Sölom
 2490. Sıcakkanlı hayvan
 2491. Sıcaklık tolerans eğrisi
 2492. Sıfır kan grubu
 2493. Sıkı kemik
 2494. Sınıf
 2495. Sınıflandırma
 2496. Sırt ipliği
 2497. Sıtma
 2498. Süberin
 2499. Sübstrat
 2500. Sübstrat düzeyinde fosforilasyon
 2501. Sükraz
 2502. Sükroz
 2503. Süksesyon
 2504. Süksinik asit
 2505. Sünger
 2506. Sünger parankiması
 2507. Süngerimsi kemik
 2508. Süngerler
 2509. Süper dişi
 2510. Sürünücü gövde
 2511. Sürüngenler
 2512. Sürdürebilirlik
 2513. Sürekli doku
 2514. Sürgün
 2515. Sürgen doku
 2516. Süspansiyon
 2517. Süt
 2518. Süt bezleri
 2519. Süt boruları
 2520. Süt dişi
 2521. Süzülme
 2522. Saç
 2523. Saçak kök
 2524. Saçkıran
 2525. Sağ karıncık
 2526. Sağ kulakçık
 2527. Sağımsal hareket
 2528. Sacchar-
 2529. Saf ırk
 2530. Safra
 2531. Safra kesesi
 2532. Safranin
 2533. Sakkaroz
 2534. Sakkulus
 2535. Salgı
 2536. Salgı bezi
 2537. Salgı boruları
 2538. Salgı cebi
 2539. Salgı doku
 2540. Salgılama
 2541. Salgılayıcı faktör
 2542. Salgın
 2543. Salyangoz
 2544. Samara tipi meyve
 2545. Santral dogma
 2546. Santrifüj
 2547. Sapan kemiği
 2548. Sapro-
 2549. Saprofit
 2550. Saprofitizm
 2551. Sarı bölge
 2552. Sarı benek
 2553. Sarı cisim
 2554. Sarı kemik iliği
 2555. Sarılık
 2556. Sargassum
 2557. Sarkolemma
 2558. Sarkomer
 2559. Sarkoplazma
 2560. Sarkoplazmik retikulum
 2561. Sarmal
 2562. Satelit
 2563. Savan
 2564. Saydam tabaka
 2565. Scenesdesmus
 2566. Schizo-
 2567. Schwann hücresi
 2568. Schwann kını
 2569. Sclero-
 2570. Seçici geçirgenlik
 2571. Seçmeli üretim
 2572. Sebze
 2573. Sedimentasyon
 2574. Segment
 2575. Segmentasyon
 2576. Sekonder
 2577. Sekonder meristem
 2578. Sekonder oosit
 2579. Sekonder protein
 2580. Sekoya
 2581. Sekretin
 2582. Selüloz
 2583. Selülozik çeper
 2584. Seleksiyon
 2585. Selektif permeabilite
 2586. Selenyum
 2587. Selim ur
 2588. Semen
 2589. Semender
 2590. Semi-
 2591. Semi-
 2592. Seminal bez
 2593. Seminal sıvı
 2594. Seminifer tüpçükleri
 2595. Semisirküler kanallar
 2596. Sempatik Sinir Sistemi
 2597. Sendrom
 2598. Sentez
 2599. Sentriyol
 2600. Sentrolesital yumurta
 2601. Sentromer
 2602. Sentrozom
 2603. Sepal
 2604. Sept-
 2605. Septi-
 2606. Sera etkisi
 2607. Seröz
 2608. Seröz bez
 2609. Serbest sinir uçları
 2610. Serebellum
 2611. Serebral hemisfer
 2612. Serebral korteks
 2613. Serebrospinal sıvı
 2614. Serin
 2615. Serotonin
 2616. Sert doku
 2617. Sert kemik
 2618. Sert tabaka
 2619. Sert zar
 2620. Serum
 2621. Serviks
 2622. Ses kirliliği
 2623. Sibernetik
 2624. Sidik
 2625. Siklin
 2626. Siklin bağımlı kinaz
 2627. Sil
 2628. Silindirik epitel
 2629. Silis
 2630. Silli epitel
 2631. Silliler
 2632. Simbiyoz
 2633. Sin-
 2634. Sinüs
 2635. Sinüs düğümü
 2636. Sinaps
 2637. Sinapsis
 2638. Sinaptik kesecikler
 2639. Sinaptik yarık
 2640. Sinaptik yumru
 2641. Sindirim
 2642. Sindirim boşluğu
 2643. Sindirim sistemi
 2644. Sinekoloji
 2645. Sinerjist kas
 2646. Sinerjit
 2647. Sinerjit çekirdek
 2648. Sinir
 2649. Sinir ağı
 2650. Sinir düğümü
 2651. Sinir doku
 2652. Sinir Sistemi
 2653. Sinir telcikleri
 2654. Sinoatriyal düğüm
 2655. Sinoviyal boşluk
 2656. Sinoviyal sıvı
 2657. Sinoviyal zar
 2658. Sirke
 2659. Sirkum-
 2660. Siroz
 2661. Sismonasti
 2662. Sistem
 2663. Sistematik
 2664. Sistemik
 2665. Sistol
 2666. Sitokinez
 2667. Sitokinin
 2668. Sitokrom a
 2669. Sitokrom b
 2670. Sitokrom c
 2671. Sitoliz
 2672. Sitoloji
 2673. Sitoplazma
 2674. Sitoplazma köprüsü
 2675. Sitozin
 2676. Sitozol
 2677. Sitrülin
 2678. Sitrik asit
 2679. Sitrik asit döngüsü
 2680. Siyanür
 2681. Siyanobakteri
 2682. Siyatik sinir
 2683. Sklera
 2684. Sklerenkima
 2685. Skleroz
 2686. Skorbüt
 2687. Skrotum
 2688. Soğan
 2689. Soğukkanlı canlı
 2690. Soğurma
 2691. Sodyum
 2692. Sodyum hidroksit
 2693. Sodyum klorür
 2694. Sodyum-potasyum pompası
 2695. Sol karıncık
 2696. Sol kulakçık
 2697. Solüsyon
 2698. Solucanlar
 2699. Soluk alma
 2700. Soluk borusu
 2701. Soluk verme
 2702. Solungaç
 2703. Solungaç solunumu
 2704. Solungaç yayı
 2705. Solunum
 2706. Solunum sistemi
 2707. Somatik hücre
 2708. Somatik sinir sistemi
 2709. Somato-
 2710. Somatropin
 2711. Sonlanış noktası
 2712. Sonradan kazanılan bağışıklık
 2713. Sosyal grup
 2714. Sosyete
 2715. Sosyobiyoloji
 2716. Soy
 2717. Soy ağacı
 2718. Soy oluş
 2719. Soyaçekim
 2720. Soymuk borusu
 2721. Species
 2722. Spektrofotometre
 2723. Spemann deneyi
 2724. Sperm çekirdeği
 2725. Sperma-
 2726. Spermatit
 2727. Spermatogenez
 2728. Spermatogonyum
 2729. Spermatosit
 2730. Spesifik
 2731. Spinal
 2732. Spirillum
 2733. Spiro-
 2734. Spirostomum
 2735. Spor
 2736. Spor keseleri
 2737. Sporlular
 2738. Sporo-
 2739. Sporofit
 2740. Sporogoni
 2741. Sporogonyum
 2742. Sporozoa
 2743. Sporozoit
 2744. Squamo-
 2745. Stamen
 2746. Staphylo-
 2747. Staphylococcus
 2748. Starling hipotezi
 2749. Steno-
 2750. Stentor
 2751. Step
 2752. Stereoskopik görüş
 2753. Steril
 2754. Sterilite
 2755. Sterilizasyon
 2756. Sternum
 2757. Steroit
 2758. STH
 2759. Stigma
 2760. Stilüs
 2761. Stolon
 2762. Stoma
 2763. Stratosfer
 2764. Streptococcus
 2765. Strict-
 2766. Stroma
 2767. Su
 2768. Su döngüsü
 2769. Su kirliliği
 2770. Su sütunu
 2771. Su yosunları
 2772. Sub-
 2773. Sub-
 2774. Sulu çözelti
 2775. Suni sınıflandırma
 2776. Super-
 2777. Supra-
 2778. Sylvius yarığı
 2779. Sym-
 2780. Syn-
 2781. T lenfositi
 2782. T.M.V
 2783. Tırnak
 2784. Tırnakçık kemiği
 2785. Tırpana balığı
 2786. Tırtıl
 2787. Tübüler bezler
 2788. Tübülin
 2789. Tüberküloz
 2790. Tüketici
 2791. Tükrük
 2792. Tükrük bezi
 2793. Tümör
 2794. Tümür
 2795. Tüp ayak
 2796. Tüp bebek
 2797. Tüp fırçası
 2798. Tür
 2799. Tüy
 2800. Taç yaprak
 2801. Taş hücreleri
 2802. Taşıma
 2803. Taşıma sistemi
 2804. Taşıyıcı protein
 2805. Taşlık
 2806. Taban zarı
 2807. Tabiat
 2808. Tabii sınıflandırma
 2809. Tabii seçim
 2810. Tachy-
 2811. Tact-
 2812. Tahmin
 2813. Takım
 2814. Taksi
 2815. Takson
 2816. Taksonomi
 2817. Talamus
 2818. Tallus
 2819. Tam çiçek
 2820. Tam parazit bitki
 2821. Tanen
 2822. Tansiyon
 2823. Tarım
 2824. Tarak kemiği
 2825. Tat tomurcukları
 2826. Teşhis anahtarı
 2827. Teg-
 2828. Tek çenekliler
 2829. Tek hücre proteini
 2830. Tek katlı örtü epiteli
 2831. Tek katlı kübik epitel
 2832. Tek katlı silindirik epitel
 2833. Tek katlı yassı epitel
 2834. Tek yumurta ikizi
 2835. Teka
 2836. Tele-
 2837. Telek
 2838. Telo-
 2839. Telofaz
 2840. Telolesital
 2841. Temel aminoasit
 2842. Temel bağ doku
 2843. Temel doku
 2844. Temel kemik
 2845. Temel yağ asidi
 2846. Tendon
 2847. Tentakül
 2848. Tenya
 2849. Teori
 2850. Tepki
 2851. Tepkime
 2852. Tepkime merkezi
 2853. Ter bezi
 2854. Terleme
 2855. Terleme-kohezyon kuvveti
 2856. Termal
 2857. Terminal
 2858. Termofil
 2859. Termoregulatör
 2860. Termoreseptör
 2861. Tersinirlik
 2862. Tersiyer
 2863. Tersiyer protein
 2864. Testa
 2865. Testis
 2866. Testosteron
 2867. Tetanik kasılma
 2868. Tetanos
 2869. Tetanoz
 2870. Tetra-
 2871. Tetra-
 2872. Tetrapod
 2873. Tetrat
 2874. Tetroz
 2875. Thall-
 2876. Theca-
 2877. Thigmo-
 2878. Thomas-Malthus hipotezi
 2879. Thoraco-
 2880. Tilakoit
 2881. Timüs
 2882. Timin
 2883. Timpanik
 2884. Timsahlar
 2885. Tiroit
 2886. Tiroksin
 2887. Tirotropin
 2888. Titrek tüy
 2889. Tiyamin
 2890. Togavirüs
 2891. Tohum
 2892. Tohum gömleği
 2893. Tohum kabuğu
 2894. Tohum taslağı
 2895. Tohum uykusu
 2896. Tohumlu bitkiler
 2897. Tohumsuz bitkiler
 2898. Toksik
 2899. Toksin
 2900. Tolerans aralığı
 2901. Toluidin mavisi
 2902. Tomografi
 2903. Tomurcuk
 2904. Tomurcuklanma
 2905. Tonoplast
 2906. Tonus
 2907. Toplardamar
 2908. Topoğrafya
 2909. Toprak
 2910. Toprak kirliliği
 2911. Topuk
 2912. Topuk kemiği
 2913. Tortul kayalar
 2914. Tox-
 2915. Toynak
 2916. Tozlaşma
 2917. Trache-
 2918. Trake
 2919. Trake solunumu
 2920. Trakeit
 2921. Trakeol
 2922. Tranpirasyon
 2923. Trans-
 2924. Transferaz
 2925. Transformasyon
 2926. Transgenik
 2927. Transkripsiyon
 2928. Translasyon
 2929. Translokasyon
 2930. Transplant
 2931. Transplantasyon
 2932. Trematod
 2933. Tri-
 2934. Tri-
 2935. Trişin
 2936. Trich-
 2937. Trichinella
 2938. Trigliserit
 2939. Triküspit
 2940. Trikalsitonin
 2941. Trikosist
 2942. Trioz
 2943. Tripanozoma
 2944. Tripeptit
 2945. Triploit
 2946. Tripsin
 2947. Tripsinojen
 2948. tRNA
 2949. Trofik düzey
 2950. Trombojen
 2951. Trombokinaz
 2952. Tromboplastin
 2953. Trombosit
 2954. Tropizma
 2955. Tulumcuk
 2956. Tundra
 2957. Turgor
 2958. Turgor basıncı
 2959. Turner sendromu
 2960. Turnusol kağıdı
 2961. Tuz
 2962. Uç beyin
 2963. Uç meristem
 2964. Ubikinon
 2965. Ulothrix
 2966. Ultrasantrifüj
 2967. Ultrasonografi
 2968. Ultraviyole
 2969. Ulva
 2970. Un-
 2971. Uni-
 2972. Uni-
 2973. Unipolar
 2974. Ur
 2975. Ur-
 2976. Urasil
 2977. Uterus
 2978. Utrikulus
 2979. UV
 2980. Uyarı
 2981. Uyartı
 2982. Uyku hali
 2983. Uyku hastalığı
 2984. Uyluk kemiği
 2985. Uyuşturma
 2986. Uyuşturucu madde
 2987. Uyum
 2988. Uyuz böceği
 2989. Uzun kemik
 2990. Uzungün bitkisi
 2991. Vücut sıcaklığı
 2992. Vücut sıvısı
 2993. Vagus
 2994. Vajina
 2995. Vakum
 2996. Vakuol
 2997. Vampir
 2998. Varis
 2999. Varolii köprüsü
 3000. Varsayım
 3001. Varyasyon
 3002. Varyete
 3003. Vas deferens
 3004. Vasküler sistem
 3005. Vaso-
 3006. Vatoz
 3007. Vazopressin
 3008. Vejetasyon devresi
 3009. Vejetatif çekirdek
 3010. Vejetatif üreme
 3011. Vejetatif kutup
 3012. Vektör
 3013. Ven
 3014. Ventral
 3015. Ventral boynuz
 3016. Ventrikül
 3017. Verem
 3018. Veri
 3019. Verici hücre
 3020. Vestibüler Kanal
 3021. Vestibulum
 3022. Vibrio
 3023. Villüs
 3024. Virüs
 3025. Viroit
 3026. Viroloji
 3027. Viryon
 3028. Vit-
 3029. Vital boya
 3030. Vital inceleme
 3031. Vitamin
 3032. Vitellüs
 3033. Vitellüs kesesi
 3034. Vitellüs zarı
 3035. Vitellin zar
 3036. Vivipar
 3037. Volkman kanalı
 3038. Volvoks
 3039. Vorticella
 3040. Water kabarcığı
 3041. Watson-Crick Modeli
 3042. Wirsung kanalı
 3043. Wolf kanalı
 3044. Wright boyası
 3045. Wynne-Edwards hipotezi
 3046. X ışını
 3047. X kromozomu
 3048. X'e bağlı çekinik kalıtım
 3049. X'e bağlı baskın kalıtım
 3050. Xantho-
 3051. Xeno-
 3052. Xero-
 3053. Xeroderma pigmentosum
 3054. XYY zigotu
 3055. Y kromozomu
 3056. Ya hep ya hiç yasası
 3057. Yıkım
 3058. Yılanlar
 3059. Yüksek enerjili bağ
 3060. Yükseltgenme
 3061. Yüzücü kaburgalar
 3062. Yüzey gerilimi
 3063. Yüzgeç
 3064. Yağ
 3065. Yaş
 3066. Yağ asidi
 3067. Yağ doku
 3068. Yağ hücresi
 3069. Yaş halkası
 3070. Yağış
 3071. Yaşam
 3072. Yağda çözünen vitaminler
 3073. Yaşlanma
 3074. Yağmur ormanı
 3075. Yaban
 3076. Yadımlama
 3077. Yakıcı kapsül
 3078. Yakıcı tüy
 3079. Yalıtım
 3080. Yalancı ayak
 3081. Yalancı meyve
 3082. Yan boynuz
 3083. Yan kök
 3084. Yan kafa kemiği
 3085. Yanak
 3086. Yanal
 3087. Yanardağ
 3088. Yangı
 3089. Yapışık parmaklılık
 3090. Yapışkan uçlar
 3091. Yapım
 3092. Yapısal protein
 3093. Yapay bağışıklık
 3094. Yapay döllenme
 3095. Yapay seleksiyon
 3096. Yaprak
 3097. Yaprak ayası
 3098. Yaprak kını
 3099. Yaprak sapı
 3100. Yaprak tabanı
 3101. Yarı geçirgenlik
 3102. Yarı oynar eklem
 3103. Yarı parazitlik
 3104. Yarım ay kapakçıkları
 3105. Yarım daire kanalları
 3106. Yaratılış teorisi
 3107. Yardımcı bez
 3108. Yassı epitel
 3109. Yassı kemik
 3110. Yassı solucanlar
 3111. Yavru
 3112. Yele
 3113. Yemek borusu
 3114. Yenilenebilir enerji
 3115. Yoğuşma
 3116. Yorgunluk
 3117. Yosun
 3118. Yumru
 3119. Yumru gövde
 3120. Yumuşakçalarlar
 3121. Yumurta
 3122. Yumurta kanalı
 3123. Yumurtalık
 3124. Yutak
 3125. Yuvarlak pencere
 3126. Yuvarlak solucanlar
 3127. Z bandı
 3128. Zar
 3129. Zatülcenp
 3130. Zatürree
 3131. Zayıf hidrojen bağı
 3132. Zigot
 3133. Zona pellucida
 3134. Zoo-
 3135. Zooloji
 3136. Zooplankton
 3137. Zoospor
 3138. Zorunlu aerob
 3139. Zyg-
 3140. Zym-

Düzenleme: 15/08/2018 18:39
© 2018-2016 biyolojiterimleri.com | Tüm hakları saklıdır. | Karasu Web Tasarım